2018. március 22.

Andrássy
Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban | részletek
Szerző: Ruszoly József Az Európában mindmáig meghatározó parlamentáris kormányzat eszméje Angliában alakult ki, onnan terjedt el a polgári átalakulással szerte a kontinensen, s jelent meg a reformkori Magyarországon is. Míg azonban Angliában a király és a parlament együttműködése csak kivételesen és igen ritkán bomlott meg, Magyarországon ez...
A mi birodalmunk lett - Közös ügyek - közös kabinet? | részletek
Szerző: Somogyi Éva Az Osztrák–Magyar Monarchia közös minisztertanácsa a birodalom legfelsőbb kormányzati szerve volt. Mégis felmerül a kérdés: mennyire tekinthető ez „szabályos” kormánynak, kik is voltak ténylegesen a tagjai és alkotmányos testület volt-e a közös minisztertanács. 1904-ben Thallóczy Lajos, a kiváló történész s egyben a Monarchia...
Bevonulás Boszniába - Balkáni krízis 1878 | részletek
Szerző: Palotás Emil Az 1870-es évek sorsdöntőnek bizonyultak a balkáni népek számára. A már független Szerbia és Montenegro a Boszniát még birtokló Törökország ellen fordult. Oroszország a délszláv népek mellé állt, ami a kialakult hatalmi-politikai egyensúlyt fenyegette. És a Monarchia vezetése úgy érezte, lépni kell! A Habsburg Birodalom irányítói a 17–18....
Tizenkét legitimista életrajz | részletek
Szerző: Békés Márton Ifj. gróf Andrássy Gyula (1860. június 30., Tőketerebes–1929. június 11., Budapest) A dualizmus első magyar miniszterelnökének és az Osztrák–Magyar Monarchia második közös külügyminiszterének fia. Bécsi magántanuló évei alatt apjától kapta élénk...
Legitimista politikai pártok | részletek
Szerző: Békés Márton Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt („Andrássy–Friedrich-párt”) 1922 januárjában alakult Andrássy Gyula vezetésével a KNEP-ből kilépett tizenegy legitimista képviselő (akik nem támogatták Bethlent a kisgazdákkal való fúzióban) és Friedrich István 1919-ben alapított...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Lipcsey Ildikó
Az autonómia Erdély történetében. A szuverenitás változatai - részletek
Szerző: Poór János
Átléptem a Rubicont. Észak Salamonja: Nagy Frigyes - részletek
Szerző: Krisch András
A soproni bor: a kékfrankos legendája - részletek
Szerző: Pósán László
A középkori lovagi szerelem - részletek
Szerző: Tóth István György
Forradalom vagy polgárháború - részletek
Szerző: Sipos Péter
Állam és hatalom a Horthy-korszakban / Kormány, kormányzó, parlament - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek