2017. december 11.

Árpád-kor
1172. március 4. | III. István király halála | részletek
Szerző: Tarján M. Tamás 1172. március 4-én halt meg tízévnyi uralkodás után a kevéssé ismert Árpád-házi III. István királyunk. István uralma meglehetősen zűrzavaros időszak volt, a királynak szembe kellett néznie a reneszánszát élő Bizánc hódító terveivel (Komnénosz Mánuel császár volt az ellenfele, aki egyébként Szent László unokája leányágon). Az állandó...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Béli Gábor
A hűbéri állam - részletek
Szerző: Mezey Barna
Jogalkotás a 16–19. századi Magyarországon - részletek
Szerző: Szemerkényi Réka
A NATO a hidegháború után - részletek
Szerző: Romsics Ignác
A Horthy-rendszer szociálpolitikája - részletek
Szerző: Lojkó Miklós
Nagy-Britannia, a vonakodó európai. A múlt vonzásában - részletek
Szerző: Hahner Péter
A vesztfáliai béke - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek