2017. október 19.

Címertan
Spira György vitába száll... Püspöki Nagy Péter szerint a Kossuth-címer legenda, sohasem létezett | részletek
Szerző: Spira György Az elmúlt hónapokban az ország jövendő címerét illetően élénk vita kerekedett. Megszólaltak a történészek is. Egy csoportjuk a Kossuth-címer mellett tört lándzsát, míg mások, köztük címertanos szakemberek, haraldikusok a szentkoronával ékesített országcímer mellett álltak ki. Sőt, Püspöki Nagy Péter, a kitűnő pozsonyi...
Az osztrák császári középcímer | részletek
Szerző: Bak Borbála Az 1866-ban megszerkesztett, úgynevezett új osztrák császári középcímer, itt a Hugo Gerard Ströhl osztrák rajzoló és heraldikus (1851–1919) által megrajzolt formában szerepel. A címerek első világháború előtti utolsó szabályozására az olasz–osztrák háborút lezáró bécsi béke miatt került sor. E béke értelmében az osztrák császár kénytelen...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Földi András
A római köztársaság államszervezete - részletek
Szerző: Pető Andrea
Zoja, a Szovjetunió hőse - részletek
Szerző: Rácz Árpád - Beszélgetés Pető Iván gazdaságtörténésszel
Titkos kapcsolatok. Pető Iván a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok múltjáról - részletek
Szerző: Hahner Péter  

I. Királyi feleségek
Versailles leghíresebb lakói - részletek

Szerző: Péter Katalin
Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban - részletek
Szerző: Zeidler Miklós
A Magyar Revíziós Liga - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek