2018. március 22.

Címertan
Spira György vitába száll... Püspöki Nagy Péter szerint a Kossuth-címer legenda, sohasem létezett | részletek
Szerző: Spira György Az elmúlt hónapokban az ország jövendő címerét illetően élénk vita kerekedett. Megszólaltak a történészek is. Egy csoportjuk a Kossuth-címer mellett tört lándzsát, míg mások, köztük címertanos szakemberek, haraldikusok a szentkoronával ékesített országcímer mellett álltak ki. Sőt, Püspöki Nagy Péter, a kitűnő pozsonyi...
Az osztrák császári középcímer | részletek
Szerző: Bak Borbála Az 1866-ban megszerkesztett, úgynevezett új osztrák császári középcímer, itt a Hugo Gerard Ströhl osztrák rajzoló és heraldikus (1851–1919) által megrajzolt formában szerepel. A címerek első világháború előtti utolsó szabályozására az olasz–osztrák háborút lezáró bécsi béke miatt került sor. E béke értelmében az osztrák császár kénytelen...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Ruszoly József
Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban - részletek
Szerző: V. Molnár László
II. Katalin. Észak Szemirámisza - részletek
Szerző: Bihari Mihály
A szocialista állam - részletek
Szerző: Vég Gábor
Királyi hétköznapok - V. Ferdinánd udvarában - részletek
Szerző: Dérer Miklós
A NATO születése - részletek
Szerző: Mezey Barna
Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek