2018. március 20.

Európa
1957. március 25. | A római szerződés aláírása | részletek
Szerző: Tarján M. Tamás 1957. március 25-én írta alá hat európai állam (benelux államok, NSZK, Franciaország, Olaszország) Rómában az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó egyezményeket, ezeket hívják együtt római szerződéseknek. A második világháború után a nyugat-európai országok célul tűzték ki a béke megőrzését és a...
Európa mindig máshol van. Illúziók, aspirációk és a második világháború utáni újrakezdés | részletek
Szerző: Pető Andrea 1945-ben, a minden addiginál pusztítóbb, totális háború után a szabadság kvázi egysége fogta össze az európai kontinenst. A korábbi választóvonalakat a háború elsodorta, és egy illuzórikus, konstruált Európa-kép vált vonatkoztatási ponttá. A jaltai egyezmény következményei lassan értek geopolitikai realitássá. A háború...
A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában | részletek
Szerző: Németh István A német szupernóva 1945 májusában szétrobbant. Németország elveszítette államiságát és nemzetközi jogi szuverenitását. Az új hatalmi vákuumot a második világháború győztesei töltötték ki. A megszálló hatalmak növekvő hatalompolitikai és ideológiai nézeteltérései azonban Németország és Európa megosztásához vezettek. A két...
A helyi védelemtől a globális elkötelezettségig. Az Egyesült Államok biztonságpolitikájának története | részletek
Szerző: Magyarics Tamás Amerika az amerikaiaké – mondta Monroe elnök, s ez sokáig meghatározta az Egyesült Államok külpolitikáját: nemcsak az európaiakat zárták ki az Újvilágból, hanem ők sem kívántak Európában szerepet vállalni. Két világháború tapasztalatainak tanulsága: egy újabb világégés végzetes pusztulással járna, nincs tere a...
A felvilágosodás Európája | részletek
Szerző: Köpeczi Béla Évszázadokon át két elvitathatatlan tekintély uralta az emberek gondolkodását: a Szentírás és az ókori klasszikusok. A 17. században azonban támadás indult a tekintélyelvűség ellen, s egyre inkább a tapasztalatra és a rációra kívántak támaszkodni. Az igazságosság, a türelem, a szabadság eszményei terjedtek, a filozófusok...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Hajnal István
Mohamed, a próféta. Az iszlám születése - részletek
Szerző: Tóth István György
Csángó hétköznapok a 17. században. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Hiller István
Zsitvatorok után - A Habsburgok török politikája a 17. század első felében - részletek
Szerző: Kecskés Gusztáv
A szuezi ügyről francia szemmel - részletek
Szerző: Szabó Béla
Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái - részletek
Szerző: Gazda István
A barokk tudományos forradalma - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek