2017. március 24.

Európa

1957. március 25. | A római szerződés aláírása | részletek
Szerző: Tarján M. Tamás 1957. március 25-én írta alá hat európai állam (benelux államok, NSZK, Franciaország, Olaszország) Rómában az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó egyezményeket, ezeket hívják együtt római szerződéseknek. A második világháború után a nyugat-európai országok célul tűzték ki a béke megőrzését és a...
Európa mindig máshol van. Illúziók, aspirációk és a második világháború utáni újrakezdés | részletek
Szerző: Pető Andrea 1945-ben, a minden addiginál pusztítóbb, totális háború után a szabadság kvázi egysége fogta össze az európai kontinenst. A korábbi választóvonalakat a háború elsodorta, és egy illuzórikus, konstruált Európa-kép vált vonatkoztatási ponttá. A jaltai egyezmény következményei lassan értek geopolitikai realitássá. A háború...
A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában | részletek
Szerző: Németh István A német szupernóva 1945 májusában szétrobbant. Németország elveszítette államiságát és nemzetközi jogi szuverenitását. Az új hatalmi vákuumot a második világháború győztesei töltötték ki. A megszálló hatalmak növekvő hatalompolitikai és ideológiai nézeteltérései azonban Németország és Európa megosztásához vezettek. A két...
A helyi védelemtől a globális elkötelezettségig. Az Egyesült Államok biztonságpolitikájának története | részletek
Szerző: Magyarics Tamás Amerika az amerikaiaké – mondta Monroe elnök, s ez sokáig meghatározta az Egyesült Államok külpolitikáját: nemcsak az európaiakat zárták ki az Újvilágból, hanem ők sem kívántak Európában szerepet vállalni. Két világháború tapasztalatainak tanulsága: egy újabb világégés végzetes pusztulással járna, nincs tere a...
A felvilágosodás Európája | részletek
Szerző: Köpeczi Béla Évszázadokon át két elvitathatatlan tekintély uralta az emberek gondolkodását: a Szentírás és az ókori klasszikusok. A 17. században azonban támadás indult a tekintélyelvűség ellen, s egyre inkább a tapasztalatra és a rációra kívántak támaszkodni. Az igazságosság, a türelem, a szabadság eszményei terjedtek, a filozófusok...

1 | 2 | 3 | 4 | tovább


Kincstár - A Rubicon archívuma
Onlineplusz - A Rubicon melléklete

Leggyakoribb címkék:
Nőtörténet (105) | Alkotmány (58) | Horthy-kor (42) | Közjogi (31) | Államtörténet (30) | Európa (29) | Béke (24) | Habsburg (22) | Középkor (18) | Prostitúció (18) | Igazságszolgáltatás (16) | Ókor (14) | Gender (14) | Erdély (13) | Trianon (13) | 1848-49 (12) |
Legnépszerűbb címkék:
Nőtörténet (105) | Horthy-kor (42) | Prostitúció (18) | Államtörténet (30) | Alkotmány (58) | Középkor (18) | Habsburg (22) | Ókor (14) | Trianon (13) | Európa (29) | Közjogi (31) | Erdély (13) | Igazságszolgáltatás (16) | Gender (14) | Osztrák–Magyar Monarchia (10) | Béke (24) |

Kiadja a Rubicon-Ház Bt. | Felelős kiadó: Rácz Árpád | 1161 Budapest, Sándor u. 60. | Telefon: 402-1848 | Fax: 402-1849
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Kivitelezés: Civertan Bt.