2018. március 20.

Gender
„Nem szerelemből, hanem földi javak végett." Házasságok kétféle modellje a késő középkorban | részletek
Szerző: Erdélyi Gabriella A 16. századi értelmiségiek, humanisták és egyházreformerek a házasság intézményének válságára panaszkodtak. A középkorban elválni és újraházasodni ugyan nem lehetett, de létezett a törvényes különköltözést jelentő ágytól-asztaltól elválasztás, illetve a házasság érvénytelenítésének az intézménye. Ez azonban csak keveseknek nyújtott megoldást,...
Házassághalmozók. Előkelő nők házasságai a kora újkori Magyarországon | részletek
Szerző: Péter Katalin A házasság szokása az utóbbi néhány évtizedben mindenütt visszaszorul. Holland kutatók vizsgálatai azt mutatják, hogy ez a jelenség az egyes társadalmak más adottságaitól függetlenül alakul. Magyarázatát egyelőre nem találják, és nem tudjuk azt sem, milyen következményei lesznek. Igaz, az sem feltétlenül biztos, hogy...
Harcosból versengő - II. Futball és férfiidentitás a 20. századi Magyarországon | részletek
Szerző: Hadas Miklós A férfias nemesi versengés beállítódási mintái alapján szerveződő atlétika és a feltörekvő polgárság életvitelének racionalitását inkorporáló torna egy fontos vonatkozásban közös nevezőre hozható: a szertornász, a futó, a birkózó vagy az úszó közös abban, hogy végső soron egyedül küzd önmagával, illetve ellenfelével. Ezzel...
Harcosból versengő - I. A modern férfi születése. Az arisztokrácia szabadidős és sporttevékenysége a 19. századi Magyarországon | részletek
Szerző: Hadas Miklós A vadászat elsődleges célja az élelemszerzés. E tevékenység valamennyi formájában harcnak tekinthet, amennyiben az ellenség megsemmisítésére, megölésére irányul. Ráadásul a harc egyik legősibb formáját képviseli, hiszen a megölt ellenséget a gyilkos a szó szoros értelmében bekebelezi, azaz megeszi. Ezért joggal értelmezhetjük a Bourdieu által leírt,...
A traktoroslánytól a buszvezetőnőig. Nők férfifoglalkozásokban a szocializmus kori Magyarországon | részletek
Szerző: Tóth Eszter Zsófia Az egykor „szőke, kékszemű, karcsú, 18 éves lány” ma már három gyerekes asszony, a „megye legjobb traktorosa” oklevele félrecsúszott a falon- jellemzett egy egykori traktoristalányt a Nők Lapja 1965-ben. A régi dicsőség elmúlásának szokásos retorikai eszközeivel megírt cikk vajon miért a traktoroslányokat pécézte...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Ágoston Gábor
Háború és béke az oszmánoknál - részletek
Szerző: Kóczy T. László
Családtörténelem. A Telekiek - részletek
Szerző: Püski Levente
A felsőház - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben - részletek
Szerző: Bán D. András
Az összeköttetés megszakad. Brit–magyar kapcsolatok 1938–1941 - részletek
Szerző: Szabó Dániel
Wekerle Sándor - A válságmenedzser - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek