2018. április 22.

Igazságszolgáltatás
A magyar közigazgatás központi szervei, 1526–1848 | részletek
Szerző: Oborni Teréz A Mohács utáni magyar történelemnek a kormányzati, közigazgatási fejlődés terén is meghatározó tényezője volt, hogy Habsburg – idegen országbeli – uralkodó került az ország trónjára. Amennyire nagy lendülettel vezette be I. Ferdinánd a 16. században hazánkban is a más Habsburg-országokban már meghonosított...
Hárompólusú kompromisszum | részletek
Szerző: Mezey Barna A kiegyezés egy sajátos államkonstrukciót teremtett, mely az alkotmányjog tudománya által használt kategóriák egyikébe sem helyettesíthető be egyértelműen. Ez a dualistának nevezett állam leginkább a monarchikus államkapcsolatok reáluniójaként számon tartott típusba lenne sorolható. A lényegi államügyek a közös uralkodó...
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon | részletek
Szerző: Máthé Gábor ”E munka sem több, sem kevesebb, mint újra szervezni az államot. Mindenki tudja, hogy midőn a 48-iki törvényhozás e félig hűbéri államot az újabb kor elveire fekteté […], akkor a régi Magyarország helyett egy, a kor szellemében átalakult új Magyarországnak vetette meg a alapját […] Az is tudott, hogy az új...
A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete | részletek
Szerző: Ludassy Mária Az antik-középkori természetjog-elméletektől a modern szerződéselméletekre történő átmenet eszmetörténeti fordulatát két ponton ragadhatjuk meg: az első a módszertani individualizmus, a polgári társadalmat és a politikai államot az egyes ember természetéből levezető megközelítésmód, a másik a transzcendens normák tagadása...
Az abszolút monarchiáról mai szemmel. Az állam én vagyok! | részletek
Szerző: Hahner Péter Miért olyan biztosak a történészek abban, hogy XIV. Lajos sohasem mondta ki a címben idézett szavakat? Halálos ágyán ugyanis pontosan az ellenkezőjét állította: „Én elmegyek, de az állam örökre itt marad!” Tehát nem azonosította önmagát az állammal, hanem inkább az állam első hivatalnokának tekintette magát....
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Máthé Gábor
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon - részletek
Szerző: Szilágyi Péter
A katonai demokrácia pszeudoállama - részletek
Szerző: Gyarmati György
Egy csonka békerendszer fél évszázados ”jubileumán”. Magyar kálvária feltámadás nélkül - részletek

Szerző: Kubassek János
Almásy László – Az angol beteg - részletek

Szerző: Barta Róbert
A rendszer szilárd támasza. Az Egységes Párt - részletek
Szerző: Susan Zimmermann (Fordítás: Kerényi Gábor)
Nemiség, tisztesség és szegénység. A nőkkel és a prostitúcióval kapcsolatos vita és politika Bécsben és Budapesten a századfordulón - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek