2017. március 28.

Igazságszolgáltatás

A magyar közigazgatás központi szervei, 1526–1848 | részletek
Szerző: Oborni Teréz A Mohács utáni magyar történelemnek a kormányzati, közigazgatási fejlődés terén is meghatározó tényezője volt, hogy Habsburg – idegen országbeli – uralkodó került az ország trónjára. Amennyire nagy lendülettel vezette be I. Ferdinánd a 16. században hazánkban is a más Habsburg-országokban már meghonosított...
Hárompólusú kompromisszum | részletek
Szerző: Mezey Barna A kiegyezés egy sajátos államkonstrukciót teremtett, mely az alkotmányjog tudománya által használt kategóriák egyikébe sem helyettesíthető be egyértelműen. Ez a dualistának nevezett állam leginkább a monarchikus államkapcsolatok reáluniójaként számon tartott típusba lenne sorolható. A lényegi államügyek a közös uralkodó...
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon | részletek
Szerző: Máthé Gábor ”E munka sem több, sem kevesebb, mint újra szervezni az államot. Mindenki tudja, hogy midőn a 48-iki törvényhozás e félig hűbéri államot az újabb kor elveire fekteté […], akkor a régi Magyarország helyett egy, a kor szellemében átalakult új Magyarországnak vetette meg a alapját […] Az is tudott, hogy az új...
A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete | részletek
Szerző: Ludassy Mária Az antik-középkori természetjog-elméletektől a modern szerződéselméletekre történő átmenet eszmetörténeti fordulatát két ponton ragadhatjuk meg: az első a módszertani individualizmus, a polgári társadalmat és a politikai államot az egyes ember természetéből levezető megközelítésmód, a másik a transzcendens normák tagadása...
Az abszolút monarchiáról mai szemmel. Az állam én vagyok! | részletek
Szerző: Hahner Péter Miért olyan biztosak a történészek abban, hogy XIV. Lajos sohasem mondta ki a címben idézett szavakat? Halálos ágyán ugyanis pontosan az ellenkezőjét állította: „Én elmegyek, de az állam örökre itt marad!” Tehát nem azonosította önmagát az állammal, hanem inkább az állam első hivatalnokának tekintette magát....

1 | 2 | 3 | tovább


Kincstár - A Rubicon archívuma
Onlineplusz - A Rubicon melléklete

Leggyakoribb címkék:
Nőtörténet (105) | Alkotmány (58) | Horthy-kor (42) | Közjogi (31) | Államtörténet (30) | Európa (29) | Béke (24) | Habsburg (22) | Középkor (18) | Prostitúció (18) | Igazságszolgáltatás (16) | Ókor (14) | Gender (14) | Erdély (13) | Trianon (13) | 1848-49 (12) |
Legnépszerűbb címkék:
Nőtörténet (105) | Horthy-kor (42) | Prostitúció (18) | Államtörténet (30) | Alkotmány (58) | Középkor (18) | Habsburg (22) | Ókor (14) | Trianon (13) | Európa (29) | Közjogi (31) | Erdély (13) | Igazságszolgáltatás (16) | Gender (14) | Osztrák–Magyar Monarchia (10) | Béke (24) |

Kiadja a Rubicon-Ház Bt. | Felelős kiadó: Rácz Árpád | 1161 Budapest, Sándor u. 60. | Telefon: 402-1848 | Fax: 402-1849
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Kivitelezés: Civertan Bt.