2018. február 21.

Numerus clausus
Törvénytár Olasz Lajos cikkének tanulmányozásához: A kormányzói és a kormányzó-helyettesi jogkör | részletek
Szerző: Olasz Lajos 1920. évi I. törvénycikk Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről A nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselete, megállapítja, hogy a királyi...
Törvénytár Ungváry Krisztián cikkének tanulmányozásához: A második zsidótörvény, 1939 | részletek
Szerző: Ungváry Krisztián 1939. évi IV. törvénycikk A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról 1. § A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell tekinteni azt, aki ő maga vagy akinek legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény...
Törvénytár Ungváry Krisztián cikkének tanulmányozásához: Az első zsidótörvény, 1938 | részletek
Szerző: Ungváry Krisztián 1938. évi XV. törvénycikk A társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról 1. § Felhatalmaztatik a m. kir. minisztérium, hogy a társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosítása végett szükséges és halaszthatatlanul sürgős intézkedéseket, - ideértve az értelmiségi...
Törvénytár Kerepeszki Róbert cikkének tanulmányozásához: A numerus clausus és módosítása, 1920, 1928 | részletek
Szerző: Kerepeszki Róbert 1920. évi XXV. törvénycikk A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról 1. § A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az...
Szemelvények a numerus clausus törvény országgyűlési vitájából, 1920. szeptember 2–21.  | részletek
Szerző: Paksa Rudolf Usetty Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! Van szerencsém a Nemzetgyűlés pénzügyi és közoktatásügyi bizottságának a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozásról szóló törvényjavaslat tárgyában hozott együttes...
Kincstár I A Rubicon archívuma

Szerző: Katona Tamás
Március titka - részletek

Szerző: Názer Ádám
Harc a női jogokért. Szüfrazsettek - részletek
Szerző: Halász Péter
A moldvai magyarság évszázadai. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Hahner Péter  

I. Királyi feleségek
Versailles leghíresebb lakói - részletek

Szerző: Frank Tibor
Viktória királynő - részletek
Szerző: Romsics Ignác
Nyíltan vagy titkosan? A Horthy-rendszer választójoga - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek