2018. január 17.

Nyilas
Magyarok latin-amerikában | részletek
Szerző: Anderle Ádám Számos legenda született a magyarok amerikai jelenlétéről, annak kezdetéről. Olvashatunk angol nyelvű tanulmányt "Jártak-e magyarok Kolumbusz előtt Amerikában?" címmel, egyebek mellett felvetődött a kecsua-magyar rokonság lehetősége is, a mindkét zenében jelen lévő pentatónia alapján. Írásunkban azonban a legendák...
Emigrációban | részletek
Szerző: Csicsery-Rónay István Életem első három évtizedében ugyan mindig távol állt tőlem a gondolat, hogy valaha is emigrációba menjek - pedig lett volna rá okom, például Magyarország német megszállásakor vagy 1947 őszén -, mégis, nyolc hónapi börtön után, amikor ideiglenesen szabadlábra helyeztek, döntenem kellett: visszamenjek-e a börtönbe, s így hazámban maradhassak...
Ismeretlen emigráció? Csapó Endre igaza és tévedései... | részletek
Szerző: Jeszenszky Géza A 2006-ban Teleki Pál-érdeméremmel, 2008-ban Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Csapó Endre - a laudációt mondó Bakos Istvánt idézve - 1964 óta alapító-szerkesztője, tulajdonosa volt a Sydneyben, az Ausztráliai Magyarság néven megjelenő havilapnak. Ezt az [...] akkor 18 éves Magyar Élet c. melbourne-i...
Az ismeretlen emigráció | részletek
Szerző: Csapó Endre Megjelent a Magyar Élet 2008. február 14-ei számában Ahhoz képest, hogy a magyar nemzet jelentős része, talán másfél, kétmillió, külföldre távozott a múlt század folyamán, a 10 milliós ország közönsége vajmi keveset tud a nemzet e tekintélyes számú részének sorsáról, kivéve természetesen az...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Paczolay Péter
A legfőbb hatalom eredete. Újkori államelméletek - részletek
Szerző: Kákosy László
Egyiptom királynői - részletek
Szerző: Kempler Szonja
Örményország. Egy négyezer éves nép. Örök megosztottságban - részletek
Szerző: Potencsik Erika
Kelet-Európa sérülései. Szétszabdalt Európa - részletek
Szerző: Katus László
Várúrnők és apácák. Nemesasszonyok a középkorban - részletek
Szerző: Mód László-Simon András
A szőlővédőszentek tisztelete - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek