2018. március 23.

Osztrák–Magyar Monarchia
1915. május 2. | A Gorlicei áttörés | részletek
Szerző: Tarján M. Tamás 1915. május 2-án indította a Mackensen tábornok által irányított 11. német hadsereg és a 4. osztrák hadsereg azt a sikeres támadást, mely Gorlice mellett a front áttörését és a cári csapatok visszavonulását eredményezte, megszüntetve az orosz nyomást a Monarchia területén, amit a német haditerv kudarca okozott....
A csendőrségről intézkedő törvények és rendeletek (1881, 1922, 1945) | részletek
1881. évi II. törvénycikk a csendőrségi legénység állományának kiegészitéséről1. § A csendőrségi legénység állománya kiegészittetik:a) a hadseregben (hadi tengerészetben) vagy a honvédségben szolgált olyan altisztekből, a kik az 1868. évi XL-ik törvénycikk 38-ik §-ának, illetőleg az 1873-ik évi II-ik törvénycikknek alapján, igénynyel birnak a...
A Horvát-Szlavón csendőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában (1868-1914) | részletek
Szerző: Catherine Horel Catherine Horel, a párizsi Sorbonne egyetem kutatásvezetője a függetlenség és a nemzeti törekvések szempontjából vizsgálja a csendőrség történetét Horvátország és Szlavónia területén az Osztrák-Magyar Monarchia idején. 1848 előtt a Habsburg Monarchia területén csupán Lombardiában létezett egy, a francia kormány...
A határszéli csendőrség 1891-1918  | részletek
Szerző: Parádi József Magyarország a dualizmus időszakában a határőrizet tekintetében hasonlított a Magyar Köztársaság Schengen-i egyezményhez csatlakozás utáni időszakhoz. Az Európai Unióhoz hasonlóan az Osztrák-Magyar Monarchia két társországának közös határa is nyitott volt a rendszeresen megújított vám- és kereskedelmi szerződés nyomán. Az Osztrák Császárság és a...
Szarajevó ostroma | részletek
Szerző: Palotás Emil „Szarajevó elszántan védekezett. A védők nem kértek és nem adtak kegyelmet. Minden házból, minden ablakból lőttek a támadókra, még az asszonyok is részt vállaltak a harcból. Csak a tartalék bevetésével, négyórás iszonyatos utcai harc árán sikerült elfoglalni a várost. Az ellenálló házakat a katonák felgyújtották. A jórészt fából lévő épületek...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Erdélyi Gabriella
„Nem szerelemből, hanem földi javak végett." Házasságok kétféle modellje a késő középkorban - részletek
Szerző: Halász Péter
A moldvai magyarság évszázadai. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Poór János
Theresianum. Az összetartozás-tudat műhelye - részletek
Szerző: Takács Péter
A deáki tett - Együttmaradás és önmegőrzés - részletek
Szerző: Hahner Péter
Mata Hari - részletek

Szerző: Fráter Zoltán
A Nyugat asszonyai. Nők és női szerepek az irodalmi életben - részletek

Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek