2018. március 24.

reformáció
1674. március 5. | Megkezdődött a protestáns prédikátorok pere | részletek
Szerző: Tarján M. Tamás 1674. március 5-én kezdődött meg Pozsonyban a protestáns prédikátorok hírhedt pere. Az I. Lipót uralma idején (ur. 1657-1705) erőszakosabbá váló ellenreformáció (visszatérítés a katolikus hitre) során a királyi Magyarországon perbe fogták a protestáns igehirdetőket, és halálbüntetés terhe mellett követelték tőlük tevékenységük...
A kálvinizmus sikerei és kudarcai | részletek
Szerző: Hahner Péter Minek köszönhette a kálvinista vallás, hogy oly gyorsan elterjedt Európában? Talán annak, hogy sok fejedelem és pap következetesebbnek, logikusabbnak és meggyőzőbbnek találta Kálvin tanítását a lutheranizmus elveinél? Vagy annak, hogy függetlenebb volt a világi hatalmaktól? A sikerben minden bizonnyal nagy szerepe volt...
Életrajzi kislexikon a reformáció történetéhez | részletek
Szerző: Hahner Péter Thomas Cranmer (Aslacton, 1489–Oxford, 1556) Cambridge-ben teológiát tanult, majd itt tanított. Segített teológiailag igazolni VIII. Henrik válását Aragóniai Katalintól, ezért a király diplomáciai feladatokat bízott rá, s 1533-ban Canterbury érsekévé nevezte ki. Kidolgozta az anglikán...
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Kovács Kiss Gyöngy
Pletyka, pletykálkodás. Becsületsértés, rágalmazás a fejedelemség kori Kolozsváron - részletek
Szerző: Romsics Ignác
A Horthy-rendszer szociálpolitikája - részletek
Szerző: Romsics Ignác
Historiográfiai fordulópont - részletek
Szerző: Paczolay Péter
A legfőbb hatalom eredete. Újkori államelméletek - részletek
Szerző: Ormos Mária
Néhány vitatott kérdés. A náci állam keletkezéséről - részletek
Szerző: Ormos Mária
Új rend a világban. Egy meghasonlott békerendszer - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek