Xanthine Csíksomlyói zarándoklata

 |  »

Xanthine Csíksomlyón, a kegytemplom előtt

A neobarokk stílúsú épületet Schmidt Konstantin marosvásárhelyi építész tervei alapján kezdték építeni.  1804. május 14-én került sor az alapkő letételére, ám a munkálatok több mint hét évtizedig eltartottak, s végül a templomot 1876. augusztus 20-án szentelték fel. 1823-ban még csak a templomhajó magasságáig jutottak. A tornyok építését Landt Mihály besztercei kőműves szakértelmével 1830-ban fejezték be. Erre utal a két torony közötti timpanonban elhelyezett kronosztikon. (N.B. a kronosztikon verses formájú kronogramma. A kronogramma pedig olyan latin nyelvű felirat, melynek kiemelt latin betűinek római számértékét összeadva  egy évszámot kapunk.)

A timpanonban a következő szöveget olvashatjuk:

SpLenDor ab eLIsIs CeLebri reDIt arte rVInIs
aeDIbVs Oh Virgo gLorIa nostra tVIs.

(Ó, Szent Szűz, mi dicsőségünk, a széthányt romokból
jeles művészettel újul meg szentélyed.)

A piros nagybetűk római számokként öszesítve 1830-at tesznek ki, vagyis a tornyok befejezésének éve lett ide elrejtve. De található még egy kronosztikon az épület homlokzatán. A timpanon alatt elhelyezkedő fülkében Rottenbacher brassói mester rézből készült Mária-szobrát láthatjuk, ami alatt egy diadalívben ismét szöveget böngészhetünk:

ECCe MarIa pIo rVtILant tVa teCta nItore,
qVae tIbI FrancIsCI tVrba pVsILLa LoCat.

Íme, Mária, tündöklő fényben ragyog hajlékod,
mit Neked Szent Ferenc kisded nyája emelt.)

Ha a piros nagybetűkkel jelzett római számokat összadjuk, megkapjuk e diadalív elkészítésének évszámát: 1834.

Ám azt is kiszimatoltuk, hogy az itt látható barokk templom helyén már a 15. század közepén emeltek egy gótikus templomot. Ferences rendi szerzetesek a 14. század közepétől éltek Somlyón, s egyik feladatuk a moldvai magyar katolikusok lelki gondozása volt. IV. Jenő pápa bízta meg őket egy templom építésével, amelynek anyagi költségeihez Hunyadi János is hozzájárult az Erdélybe betörő törökök legyőzésével szerzett zsákmányból. 1442-ben kezdték ay építkezést, s 1448-ban Sarlós Boldogasszony tiszteletére már meg is történt a felszentelés. A templom azonban a 18. század végén már kicsinek bizonyult, ezért 1802-ben lebontották.

Rácz Gábor képei vissza az oldalra