vissza | nyomtatás

Bortörténelem

Tematikus cikkgyűjtemény

A 2016/8. szám
online plusz melléklete

Győrffy Zoltán:
Svábok, borok, hiányok.
A magyarországi borkultúra sváb gyökereiről

Majdán János:
Az Ipoly menti borvidék hanyatlása

Mohos Mária:
Szőlőskertek Pozsonytól Modorig. Borvidék a Kis-Kárpátokban

Majdán János:
A szerémségi borvidék

Nagy Kornél:
Tokaj-Hegyalja középkora

Nagy Kornél:
A szőlőhegyek kialakulása
és névváltozásai a középkori
Tokaj-Hegyalján

Petneki Áron:
Magyar bor lengyel pohárban

Haraszti György:
Tokaj-hegyaljai zsidó borkereskedők
és bortermelők

Nagy Kornél:
Örmény kereskedők Tokaj–Hegyalján

Alkonyi László:
Tokaj szőlőhegyei

Tompa Imre:
Modernizációs hiányosságok.
Tokaj a rendszerváltás előtt.

Tompa Imre:
Szerkezet-visszaváltás Tokaj-Hegyalján

A 2003/1-2.
bortörténeti számunk anyaga

Csoma Zsigmond:
Bor és borászat a Kárpát-medencében

Hevesi Attila:
Borvidékeink természeti adottsága
és hírneve

Buza János:
A szerémségi borok török kori nyomai

Andrásfalvy Bertalan:
Szőlő és bor a Délkelet-Dunántúlon

Pércsy András:
A nemesség borfogyasztása
a török hódoltság idején

Mezey Barna:
Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon

Mód László-Simon András:
A szőlővédőszentek tisztelete

Krisch András:
A soproni bor: a kékfrankos legendája

Máté Andrea:
A bikavér legendája

H. Balázs Éva:
Porto és Tokaj

Orosz István:
Bortermelésünk a polgári
átalakulás korában

Beck Tibor:
A filoxéra pusztítása

Pálvölgyi Balázs:
A fuchsintól a tamarindig.
Borhamisítás a békeidőkben

Draveczky Balázs:
Krúdy Gyula a borról

Majdán János:
Vasutak, restik és a bor

Draveczky Balázs:
Fröccstörténelem

Égető Melinda:
A filoxéravésztől
a második világháborúig

Beck Tibor:
A magyar bortermelő lelki alkata

Török József:
A bor és a szerzetesek a középkorban

Balázs Géza:
A bor szemiotikája