2018. április 21.

1849. február 25. | A románok kérvénye a császárhoz

Szerző: Hermann Róbert

Andrei Saguna erdélyi görögkeleti püspök és más román értelmiségiek 1849 februárjában emlékiratot intéztek I. Ferenc Józsefhez. Ebben kérték a birodalom románok lakta területeinek egyesítését egy önálló román koronatartományban, a háború lezárulta után nemzeti kongresszus tartását az önálló román politikai és egyházi intézmények létrehozása érdekében, nemzeti főnök választását a román koronatartomány élére, s egy érsekét valamennyi román püspök (tehát mind a görögkeletiek, mind a görög katolikusok fölé) . Indítványozták, hogy ezt követően évente tarthassanak nemzeti kongresszust; hogy a románt tegyék hivatalos nyelvvé; hogy a birodalmi parlamentben a románok számarányuknak megfelelő képviselethez jussanak; hogy hozzanak létre egy, kimondottan a román ügyekkel foglalkozó bizottságot, amely segíti a minisztertanácsot és az uralkodót a románokra vonatkozó döntések meghozatalában; s hogy a császár vegye fel "a románok nagyfejedelme" címet.