2018. április 20.

1865. április 14. | Merénylet Abraham Lincoln ellen

Szerző: Tarján M. Tamás

„Sic semper tyrannis! [Mindig így jár(ja)nak a zsarnokok] Bosszút álltam Délért!”
(John Wilkes Booth)

1865. április 14-én hajtotta végre John Wilkes Booth Abraham Lincoln elleni sikeres merényletét a washingtoni Ford's Theatre-ben. A fejbe lőtt politikus másnap reggel belehalt sérülésébe, Booth azonban az elnök meggyilkolásával sem tudta megakadályozni a polgárháború befejezését és a Konföderáció bukását.

Az 1838-as születésű John Wilkes Booth a kor egyik legelismertebb amerikai színésze volt; főként Délen örvendett nagy népszerűségnek, ám a polgárháború kitörése után mégis Északon folytatta pályafutását. Maga Lincoln elnök is több alkalommal látta Booth-t a színpadon – egy alkalommal például személyesen is gratulálni akart neki alakításáért –, a férfi pedig tehetségének köszönhetően az 1863-ban megnyíló Ford's Theatre előretörésében is meghatározó szerepet játszott. A színész azonban mindeközben a rabszolgatartó államokkal szimpatizált – jelen volt például John Brown 1859. évi kivégzésénél –, és washingtoni karrierje ellenére megszállottan gyűlölte Lincolnt, akit az 1865. április 14-i támadás előtt egyszer már megpróbált félreállítani.

Booth 1865 márciusában elhatározta, hogy hat társával elrabolja, és a déliek fővárosába, Richmondba viszi az elnököt, ám az akció kudarcot vallott, mivel a politikus nem jelent meg a várt helyen. Ezután Booth és a Konföderáció esélyei egyre csökkentek, hiszen ezekben a napokban az Unió végső győzelme már elkerülhetetlennek látszott: április 3-án Grant tábornok bevonult Richmondba, hat nappal később pedig Robert E. Lee Appomattoxnál letette a fegyvert az északiak előtt. A színész azonban az utolsó pillanatig bízott benne, hogy megakadályozhatja a Konföderáció bukását, ennek érdekében pedig egy újabb, az előzőnél sokkal grandiózusabb összeesküvést szervezett.

Booth nem csupán Lincoln életét akarta kioltani, hanem két társával, Lewis T. Powell-lel és George A. Atzerodttal Andrew Johnson alelnök és William H. Seward külügyminiszter meggyilkolását is tervbe vette. A színész úgy vélte, az Unió három legjelentősebb politikusának halála után Észak anarchiába süllyed majd, ami a Konföderáció számára esélyt jelentett volna a háború újrakezdéséhez.

Booth a merényletek időpontját 1865. április 14-ére tette, Lincoln ugyanis ezen a napon – Richmondban tett látogatása után – visszatért Washingtonba, és az előzetes híradások szerint a Ford's Theatre-ben meg kívánta tekinteni az Our American Cousin – Az amerikai kuzinunk – című vígjátékot. Az elnök elleni támadás előtt a színész két társa felkereste Sewardot és Johnsont, ám Lewis T. Powell csak megsebesíteni tudta a külügyminisztert, Atzerodt elméje pedig megbomlott, így a férfi elmenekült a városból. Booth este tíz órakor lépett be a színház épületébe, és pisztollyal a kezében az elnöki páholyba ment, ahol Lincolnon és a first ladyn kívül egy fiatal katonatiszt, Henry Rathbone és annak menyasszonya tartózkodott.

A színész hátulról fejbe lőtte az elnököt, késével megsebesítette a rátámadó Rathbone-t, majd a páholyból a színpadra ugrott, és elkiáltotta magát: „Sic semper tyrannis! – azaz minden zsarnok így jár; ez egyébként Virginia állam mottója – Megbosszultam a délieket!” Booth a merész ugrás következtében eltörte a lábát, ám szerencséje volt, ugyanis belépőjével meglepte a közönséget, és mire a nézők ráeszméltek, hogy a népszerű színész felbukkanása nem a cselekmény része, a merénylő már kibicegett a lovához és elmenekült Washingtonból. Abraham Lincolnt azonnal a színházzal szemben fekvő fogadóba vitték, ám az orvosok már nem tudtak segíteni rajta: az elnök április 15-én reggel 7 óra után örökre lehunyta a szemét.

Abraham Lincoln meggyilkolását az Egyesült Államok népe mély megrendüléssel és általános gyásszal fogadta: a politikus holttestét néhány nap múlva a Capitoliumon ravatalozták fel, majd vonattal az illinois-i Springfieldbe szállították, ahol május 4-én helyezték végső nyugalomra. Booth, aki tettével hiába próbálta „megmenteni” a Konföderációt, eközben dél felé menekült, a nyomában járó 10 000 katonát, rendőrt és ügynököt azonban nem sokáig tudta megtéveszteni. A színész előbb egy Samuel Mudd nevű orvosnál kezeltette törött lábát, majd egy virginiai farmon húzta meg magát, ám üldözői április 26-án megtalálták rejtekhelyét. Booth nem volt hajlandó megadni magát, ezért rágyújtották az uradalom épületét, majd egy katona lelőtte őt, amikor támadólag ráemelte a pisztolyát.

Az amerikai történelem első elnökgyilkosságának elkövetőjét még sikerült élve kihozni a lángok közül, néhány órán belül azonban követte Lincolnt a másvilágra. John Wilkes Booth ajkát állítólag ez a szó hagyta el utoljára: „Hiábavaló.” A férfi valószínűleg arra gondolt, hogy Lincolnt az ő halálával sem lehet visszahozni az élők sorába, a későbbi események tanúsága szerint azonban sokkal inkább a Ford's Theatre-ben elkövetett merénylet, a Konföderáció feltámasztására tett kísérlet bizonyult hiábavalónak.