2018. március 17.

1941. március 11. | Roosevelt amerikai elnök aláírja a kölcsönbérleti törvényt

Szerző: Tarján M. Tamás

1941. március 11-én írta alá Roosevelt amerikai elnök az ún. kölcsönbérleti törvényt, ami lehetővé tette a korábban semlegességet fogadó Egyesült Államok számára, hogy fegyvereket szállítson azon  országoknak, amelyeket fontosnak tartott biztonsága szempontjából.

Az amerikai nagyhatalom az első világháború után – főleg a béketárgyalásokon elszenvedett kudarcai miatt – úgy ítélte meg, hogy hasznosabb, ha kivonul az európai politikából és a Monroe-elvnek megfelelően saját ügyeivel foglalkozik („Amerika az amerikaiaké”). 1939-ben azonban kitört a második világháború, a náci Németország rohamos terjeszkedése pedig beavatkozásra kényszerítette az Egyesült Államokat.

Az európai harcokba való belépés roppant népszerűtlen lett volna a semlegességet támogató közvélemény előtt, így Roosevelt elnök és az amerikai törvényhozás egy köztes utat választott, fegyverkölcsönnel támogatva a nácik ellen harcolókat. A kölcsönbérleti törvény által legalizált szállítmányok tették lehetővé például a Szovjetuniónak, hogy az 1941-es német hadjárat során elvesztett iparterületei újraépítése idején is képes legyen védekezni a frontokon, a termeléskiesés dacára.

A Lend-Lease Act tehát döntő hatással volt a háború kimenetelére, az Egyesült Államok pedig a pearl harbor-i japán támadás (1941. december 7.) után hadviselő félként is megjelent a világháború harcterein. A győztes háború után, a hidegháborús időszakban a Szovjetunió megtagadta a fegyverkölcsön visszafizetését, Nagy-Britannia azonban 2006. december 31-ig utalta a törlesztőrészleteket az amerikai kormány számára.