2018. április 22.

1995/10.

A SZEMÉLYISÉG SZEREPE A TÖRTÉNELEMBEN
HÉT SORS

Engel Pál:
Luxemburgi Zsigmond

Tóth István György:
I. Lipót kettős arca

Szabad György:
Mit akart Kossuth?

Somogyi Éva:
Ferenc József és magyar alattvalói

Tilkovszky Loránt:
Egy tragikus sorsú tudós-politikus: Teleki Pál

Gergely Jenő:
Mártír vagy áldozat? Mindszenty József

Gyarmati György:
Sztálin legjobb magyar tanítványa. Rákosi Mátyás

Melléklet
Előadások érettségizőknek, felvételizőknek
Kertész István: Válság és kiútkeresés a római köztársaságkor végén
Bitskey István: Hitújítás, hitvita, egyházszakadás.
A reformáció előzményei és irányzatai
Hahner Péter: A nagy francia forradalom
H. Balázs Éva: Merkantilizmus Nyugat- és Közép-Európában
Vadász Sándor: Nagyhatalmi érdekek - gazdasági és katonai potenciál
a 19. század végén, 20. század elején
Felvételi adattár: történeti földrajz