2018. április 22.

1995/1–2.

A KÉT LEGNAGYOBB
SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH

Gerő András:
A magyar civilizátor

Horváth Attila:
A hitel híja

Csorba László:
Erényszövetségben.
Széchenyi és Wesselényi

Velkey Ferenc:
Az osztrák méhkaptárban

Gazda István:
Széchenyi alkotásai

Nagy Ferenc:
A párhuzamosok problémája.
Széchenyi és Bolyai

Endrei Walter:
A műszaki modernizáció élharcosa

Vissi Zsuzsanna:
Széchenyi szerelmei

Csorba László:
A döblingi titkos sajtóközpont

Lipcsey Attila:
Széchenyi a pszichiáter szemével

Kosáry Domokos:
A végrendelet rejtélye

Poór János:
A századelő nemessége

Szabad György:
Magyarság és Európaiság.
Kossuth Lajos Európához tartozásunkról

Orosz István:
Az úrbéri viszonyok

Petneki Áron:
A füredi fürdővendég

Veliky János:
A polgári fejlettség fokmérője

Gergely András:
Egy európai analógia.
Párhuzamos életrajzok: Kossuth Lajos és Heinrich von Gager

Urbán Aladár:
Együtt az első kormányig. Kossuth és Batthyány

Hermann Róbert:
Egy vád előtörténete. Kossuth és Görgei

Ágoston Gábor:
Menekültkérdés törökhonban

Frank Tibor:
Az emberiségnek közös sorsa van.
Kossuth az Egyesült Államokban 1851-52.

Csorba László:
Kossuth és Garibaldi

Bíró Judit-Gerő András:
Aznap

Veliky János:
A két program alapja.
Széchenyi és Kossuth haladáselveiről

Vissi Zsuzsa:
A Kossuthok címere

Melléklet:
Érettségire, felvételire: A polgári átalakulás Magyarországon. Vázlatsor
Forrás: Kossuth feljegyzései az 1847-48-as országgyűlés feladatairól