2018. március 22.

1995/5.

MAGYAR HADTÖRTÉNET

Veszprémi László:
A magyar hadtörténet fényes lapjai.
Hadszervezet az Árpád-házi királyok alatt

Rázsó Gyula:
Középhatalom a "középkor alkonyán"
Hadművészet a vegyesházi királyok korában

Kelenik József:
Igaz képek a magyar múlt tarlójáról.
Hadsereg és haditechnika
a 16. század második felében

Domokos György:
Várépítészet és ostromtechnika.
Négy várostrom a török korból

Zachar József:
Magyarok a Habsburg-haderőben

Hermann Róbert:
A szabaságharc hadserege

Szakály Sándor:
Új hadsereg, új tisztikar.
A Magyar Királyi Honvédség születése

Melléklet
Urbán Aladár: Címszavak az Egyesült Államok történetének
tanulmányozásához II. rész
Szakály Sándor: A magyar katonai elit a második világháborúban. Karriertörténetek
Sahin-Tóth Péter: Címszavak a kora újkori háborúk történetéből. 18. század