2018. április 22.

1995/6-7.

TÖRTÉNELMI PEREK

Németh György:
Szókratész perei

Havas László:
Catilina összeesküvése

Sághy Marianne:
Templomosok a máglyán

Bitskey István:
Huszár Gál perbe fogása és kiközösítése

Kelenik József:
Áruló vagy áldozat?
Hardegg gróf kéz- és fővesztése

Bene Sándor:
Zrínyi, Frangepán, Nádasdy.
A Wesselényi-összeesküvés perei

Köpeczi Béla:
Rákóczi a vizsgálóbíró előtt

Ludassy Mária:
Itt nincs szó semmiféle perről.
XVI. Lajos a forradalmi igazságszolgáltatás előtt

Jókai Mór:
A világhírű Martinovics összeesküvési pör részletei.
Közzéteszi: Poór János

Pajkossy Gábor:
Reformkori politikai perek

Hermann Róbert:
Koncepciós elemek az aradi vértanúk pörében

Vadász Sándor:
A Dreyfus-ügy

Buharin búcsúlevele.
Közzéteszi: Kun Miklós

Boross Zsuzsa:
Pétain két pere

Magyarics Tamás:
A mccarthyzmus

Szakolczai Attila:
Az '56-os politikai perek

Tyekvicska Árpád:
Szegény Pallavicini!

Melléklet
Birodalmak tündöklése és bukása.
A Történelemtanárok Országos Konferenciája 1994.
Göncz Árpád: A történelem tanításáról
Fodor Gábor: Miért fontosak Önök?
Király Béla:
Köszöntő
Kertész István: Birodalmak alkotása és pusztulása a görög-római világban
Ivanics Mária: A Mongol Birodalom
Hegyi Klára: Az Oszmán Birodalom felemelkedése
Gereben Ágnes: A szovjet birodalom
Írásbeli felvételi vizsga 1995 - javítókulcs