2018. február 19.

1996/3.

DEMAGÓGIA

Ormos Mária:
A század legnagyobb demagógja: Hitler

Forrás:
A Mein Kampf a propagandáról.
Közzéteszi: Ormos Mária

Síklaky István:
A demagógia működésmódja
a szociálpszichológus szemével

Karsai László:
A demagógia diadala Magyarországon: Szálasi

Szabó Miklós:
A magyar szélsőjobboldal múltja és jelene

Hahner Péter:
Szabadság, egyenlőség, demagógia!

Ludassy Mária:
A szélsőségek egybeeséséről

Bitskey István:
A restek eledele
[demagógia a hitviták korában]

Németh György:
Demagógok Athénban

Melléklet
Gólyavári előadások felvételizőknek
Katus László: A kereszténység a középkori Európában
Sz. Jónás Ilona: A virágzó középkor
R. Várkonyi Ágnes: Alternatívák az ország
egyesítésére a török kiűzésének korában
Csató Tamás: A két világháború közötti gazdasági élet
kérdései és azok megoldási kísérletei
Hajdu Tibor: Az ötvenes évek