2018. február 19.

1996/4-5.

AZ ÁLLAM ÉN VAGYOK!
AZ ÁLLAMTÖRTÉNET NAGY ÁLLOMÁSAI

Németh György:
A görög poliszvilág államai - olvasható

Földi András:
A római köztársaság államszervezete - olvasható

Paczolay Péter:
Machiavelli és a reneszánsz állam - olvasható

Oborni Teréz:
Erdély. Abszolutizmus
vagy rendi centralizmus?
- olvasható

Hahner Péter:
Az állam én vagyok!
Az abszolút monarchiáról mai szemmel
- olvasható

Ludassy Mária:
A Leviatántól a polgári kormányzatig.
Hobbes és Locke államelmélete
- olvasható

Mezey Barna:
Hárompólusú kompromisszum.
A dualista államkonstrukció
- olvasható

Máthé Gábor:
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon - olvasható

Ormos Mária:
A náci állam keletkezéséről.
Néhány vitatott kérdés
- olvasható

Bihari Mihály:
A szocialista állam - olvasható

F. Dózsa Katalin:
Az utolsó magyar királykoronázás képei

Melléklet
Felvételi adattár: Történelmi személyek. Magyar és egyetemes történet.
A középiskolás tankönyvek névanyaga