2018. február 19.

1996/6.

BŰN ÉS BÜNTETÉS

Mezey Barna:
Bűn és büntetés

Pap András László:
Halál a kereszten

Beliznay Kinga:
A tűzhalál

Hajdu Lajos:
Előítélet és ítélet.
A honti emberevőper

Molnár Adél:
A hóhér

Marosi Krisztina:
Tömlöcök, várbörtönök

Ötvös Ildikó:
Egy reformkori kísérlet.
Az 1843-as büntetőjogi javaslat

Maglics Tímea:
A börtön.
Az elzárás modern technikái

Major Melinda:
Halálbüntetés pro és contra

Mezey Barna:
Vissza a társadalomba!
Az amszterdami reszelőház

Tálas József:
Gázkamra, villamosszék, injekció.
Kísérletek a borzalom humanizálására az Egyesült Államokban

Horváth Attila:
GULAG-ok.
A sztálinizmus és a büntetés-végrehajtás

Melléklet
Felvételi adattár: Történelem írásbeli vizsga 1996.
Javítókulcs (kérdések és megoldások)