2018. február 19.

1996/7.

HONFOGLALÁS

Róna-Tas András:
A magyarság korai története és a honfoglalás

Vásáry István:
A honfoglalás keleti háttere

Kristó Gyula:
A magyar nomád állam kialakulása.
A magyarság politikai létformái a 9. században

Fodor István:
Tudatos honszerzés vagy fejvesztett menekülés?

Révész László:
A karosi temetők

Hoppál Mihály:
Sámánok, tündérek, lidércek.
Az ősi magyar hitvilágról

Harmatta János:
A magyar honfoglalás írásos kútfői

Magyar István Lénárd:
Európa hatalmai a honfoglalás korában: Bizánc

Sz. Jónás Ilona:
Európa hatalmai a honfoglalás korában:
A Frank Birodalom utódállamai

Melléklet
Gólyavári előadások felvételizőknek:
Gunst Péter: Jobbágyparasztság Magyarország történetében
Ágoston Gábor: Háború, gazdaság és társadalom összefüggései a kora újkori Európában
Hermann Róbert: Az 1848-49-es szabadságharc katonai mérlege
Urbán Aladár: Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat és az alkotmány
Felvételi adattár: Időszalag (Kr. e. 8. század-Kr. u. 10. század).
A középiskolás tankönyvek kronológiai anyagának összefoglalása, I. rész