2018. március 22.

1997/2.

ÖRÖK BÉKE.
NAGY EURÓPAI BÉKERENDSZEREK

Gyarmati György:
Magyar kálvária, feltámadás nélkül
Egy csonka békerendszer fél évszázados "jubileumán"
- olvasható

Kardos Gábor:
Békeszerződések a nemzetközi jogban - olvasható

Ormos Mária:
Új rend a világban
Egy meghasonlott békerendszer, 1919-20
- olvasható

Kovács Mária:
A nemzeti önrendelkezés csapdája - olvasható

Nagy Károly:
Az államok közötti határok - olvasható

Ágoston Gábor:
Háború és béke az oszmánoknál - olvasható

Kelenik József:
A drinápolyi béke
Egy hosszúra nyúlt fegyverszünet
- olvasható

Tóth István György:
Karlócai béke - olvasható

Hahner Péter:
Vesztfáliai béke - olvasható

Péter Katalin:
Erdély a vesztfáliai béketárgyalásokon - olvasható

Kalmár János:
A hatalmi egyensúly jegyében
Az utrechti békerendszer és a szatmári megegyezés
- olvasható

Diószegi István:
A bécsi kongresszus - olvasható
 
Melléklet
Felvételi Adattár
Történeti topográfia II. rész
Európa története
A középiskolai tankönyvek földrajzi névanyagának összefoglalása