2018. április 22.

1997/3-4.

TITOKZATOS ÓKOR

Kákosy László:
Állandóság és mobilitás az ókori Egyiptomban

Kalla Gábor:
Hammurapi.
Egy mezopotámiai birodalom felemelkedésének krónikája

Németh György:
Egy másik Spárta

Németh György:
Szókratész városa: Athén

Szabó Árpád:
A déloszi szövetség

Vilmos László:
Hódító és meghódított.
Róma és a görög világ találkozása

Hoffmann Zsuzsanna:
Az első triumvirátus:
Caesar, Crassus, Pompeius

Havas László:
A principatus születése.
A római világbirodalom augustusi stabilizációja

Szabó Béla:
Civis Romanus.
A római társadalom jogi kategóriái
- olvasható

Borhy László:
Római erődépítészet.
A castrumtól a limesig
- olvasható

Földi András:
A római család jogi rendje - olvasható

Póczy Klára:
Római ínyencek.
Lucullus meghódítja Rómát
- olvasható

Komoróczy Géza:
A zsidó háború.
A megmaradás alternatívái 

Kapitánffy István:
Egy világváros születése: Konstantinápoly

Szűcs Tamás:
Egy elfelejtett birodalom. Hettiták

Hegyi Dolores:
Az ősi Perzsia

Szabó Miklós:
A kelta civilizáció

Szabó Edit:
Dácia lakói
 
Melléklet
Horváth András: Ki kicsoda az ókor történetében?