2018. április 22.

1997/8.

ÁLLAMFORMÁK

Szilágyi Péter:
A katonai demokrácia pszeudoállama - olvasható

Mezey Barna:
A folytonosság jegyében

Béli Gábor:
A hűbéri állam - olvasható

Beliznai Kinga:
A velencei városállam - olvasható

Mezey Barna:
A modern állam születése - olvasható

Hajdu Lajos:
A rendi monarchia - olvasható

Rácz Lajos:
Rex és regnum - olvasható

Paczolay Péter:
A legfőbb hatalom eredete.
Újkori államelméletek
- olvasható

Stipta István:
Az abszolutizmus állama - olvasható

Ruszoly József:
Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban - olvasható

Képes György:
Az amerikai állammodell
Az Egyesült Államok alkotmányának alapelvei
- olvasható

Bódi Csaba:
A magyar köztársasági intézmény - olvasható

Kukorelli István:
A mai magyar kormányforma - olvasható

Melléklet
Eörsi László: Dudás József
Szabó Péter: Jány Gusztáv
Borsányi György: Mónus Illés
Hanák Péter: Elitképződés és társadalmi mobilitás a századforduló Magyarországán
Horváth Attila: Sztálin és Rákosi állama
Bihari Mihály: A Kádár-rendszer állama