2018. április 22.

2000/3.

EGY DICSŐSÉGES DINASZTIA
AZ ÁRPÁD HÁZ

Kristó Gyula:
A dinasztia eredete. Álmos
Árpád és utódai. A nagyfejedelmek
Géza fejedelem
Szent István
Dinasztikus kitérő: Péter és Aba Sámuel
A Vazul-ág
A Kálmán-ág
Az Álmos-ág
Az Imre-ág
A II. András-ág 

Melléklet
Az Árpád-dinasztia genealógiai táblája
Az Árpád-kori Magyar Királyság térképe