2018. március 22.

2000/6.

KI VOLT KÁDÁR?

Aczél György:
Közelkép Kádárról.
Életútvázlat Aczél György hagyatékából.
Közli: Vida István

Huszár Tibor:
Kádár János Rajk-perei.
Visszaemlékezés sokféle van

Feitl István:
Rákosi és Kádár

Standeisky Éva:
Kádár és az értelmiség

Szabó Miklós:
A jellem és a szerep

Gyurkó László:
Arcképvázlat történelmi háttérrel.
Hogyan írtam Kádár-életrajzot?

M. Kiss Sándor:
Kádár "apánk" - Kinek az apja?

Litván György:
A Kádár-kép metamorfózisai

Kopátsy Sándor:
Kádár János történelmi jelentősége