2018. január 20.

2001/10-2002/1.

20. SZÁZADI MÍTOSZOK.
LEGENDA ÉS VALÓSÁG A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN

Romsics Ignác:
Az objektivitás mítosza és a mitizálás elfogadhatatlansága.
A történetírás és a történelem 

Ifj. Bertényi Iván:
Tisza István és az első világháború

Romsics Gergely:
Ahogyan a vesztesek látták.
A Monarchia felbomlása az emlékirat-irodalom tükrében 

Ablonczy Balázs:
Trianon-legendák 

Püski Levente:
Demokrácia és diktatúra között.
A Horthy-rendszer jellegéről

Zeidler Miklós:
Mozgástér a kényszerpályán.
A magyar revíziós külpolitika a két háború között

Olasz Lajos:
Legendák Horthy István haláláról

Ungváry Krisztián:
A menetrend.
Magyarország szovjetizálásának kérdései

Papp István:
A Nékosz legendája és valósága.
A kommunista párt janicsárjai vagy a nép kollégistái? 

Békés Csaba:
Győzhetett volna-e a magyar forradalom 1956-ban?
Mítoszok, legendák, tévképzetek, illúziók 

Valuch Tibor:
A "gulyáskommunizmus" valósága

Marta Petricioli:
Az a budapesti tél.
Olaszok Magyarországon a háború végén