2018. február 18.

2002/3.

A HALÁL

Hoppál Mihály:
Halálélmények a samanizmusban 

Németh György:
Túlvilági utazások Homérosztól az orphikáig 

Katus László:
A fekete halál. A pestis  

Kubinyi András:
Halál és végtisztesség a késő középkori Magyarországon 

Csukovits Enikő:
Ez földi hazát örök mennyei palotával elcserélni 

Péter Katalin:
Gyermekélet, gyermekhalál a 16-17. századi Magyarországon 

Velich Andrea:
VII. Henrik halál.
A temetés mint politikai propagandaeszköz   

Hahner Péter:
A Napkirály halála 

Hermann Róbert:
Hősi halált halt 

Csorba László:
A Hídember halála
Széchenyi István öngyilkossága 

Csorba László:
Teleki László halála