2018. március 24.

Kincstár - 2003/1-2. szám

Bortermelésünk a polgári átalakulás korában | részletek
Szerző: Orosz István Már a filoxéravész előtt egyfajta válsághangulat uralkodott a magyarországi szőlőtermesztők körében. A kor leghíresebb szőlészei azt hangoztatták, hogy a magyar szőlőtermesztés a 18. század végétől hanyatlásnak indult. A feltételezett hanyatlás okai között gyakran hivatkoztak a helytelen művelésre. A hazai szőlők nagy többsége 1848előtt jobbágyok...
A filoxéra pusztítása  | részletek
Szerző: Beck Tibor Magyarországon 1875-ben tűnt fel a filoxéra, amely tíz év alatt kipusztította történelmi borvidékeink ültetvényeinek közel 40%-át, de voltak olyan megyék is (pl. Esztergom, Nógrád), amelyekben a kártétel közel 100%-os volt. A filoxéravész hatalmas veszteséget okozott a magyar szőlőbirtokosságnak. A válság mélypontja az 1890-es évek első felében...
A fuchsintól a tamarindig. Borhamisítás a békeidőkben | részletek
Szerző: Pálvölgyi Balázs A szűkebb értelemben vett borhamisítás alatt azt értjük, amikor a bort vizezték, megfestették vagy más néven, valótlan származási hely megjelölésével árusították. Tágabb értelemben szintén borhamisításként kezeljük az ún. borgyártást is, mely alatt a szőlő nélkül készített és borként eladott italok tömegtermelését értjük. Magyarországon a 19....
Krúdy Gyula a borról | részletek
Szerző: Draveczky Balázs Nagyon sok szépet, jót, hasznosat és szemet-lelket (nemegyszer torokbelsőt) melengetőt, gyönyörködtetőt leírtak már hazai boraink ismertetése, védelme és nemzetközi rangjának újra elfogadtatása érdekében. Krúdy Gyulát mint gasztronómiai irodalmunk legjelesebbjeinek egyikét illik közöttük is emlegetni. Idézzük is műveit, szentenciáit ma már akkor...
Vasutak, restik és a bor | részletek
Szerző: Majdán János A rossz szállítási lehetőségek évszázadokon át behatárolták a bortermelés növelésének lehetőségeit. A vasúti hálózat kiépülése új távlatokat nyitott a bortermelők és -kereskedők számára. A vasutak azonban nemcsak a szállítási kapacitás radikális emelésével járultak hozzá a bortermelés fejlesztéséhez. Az utasok az átszállások alkalmával, a vonatra...
vissza | 1 | 2 | 3 | 4 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma

Szerző: Kubassek János
Almásy László – Az angol beteg - részletek

Szerző: Szemerkényi Réka
A Harmel-jelentés. A NATO biztonságpolitikájának megújítása - részletek
Szerző: Poór János
Theresianum. Az összetartozás-tudat műhelye - részletek
Szerző: Gesztelyi Tamás
A gyönyörök forrása. Pompeji erotikus emlékei - részletek
Szerző: Pércsy András
A nemesség borfogyasztása a török hódoltság idején - részletek
Szerző: Kovács Kiss Gyöngy
Pletyka, pletykálkodás. Becsületsértés, rágalmazás a fejedelemség kori Kolozsváron - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek