2018. január 17.

Kincstár - 2003/1-2. szám

Bortermelésünk a polgári átalakulás korában | részletek
Szerző: Orosz István Már a filoxéravész előtt egyfajta válsághangulat uralkodott a magyarországi szőlőtermesztők körében. A kor leghíresebb szőlészei azt hangoztatták, hogy a magyar szőlőtermesztés a 18. század végétől hanyatlásnak indult. A feltételezett hanyatlás okai között gyakran hivatkoztak a helytelen művelésre. A hazai szőlők nagy többsége 1848előtt jobbágyok...
A filoxéra pusztítása  | részletek
Szerző: Beck Tibor Magyarországon 1875-ben tűnt fel a filoxéra, amely tíz év alatt kipusztította történelmi borvidékeink ültetvényeinek közel 40%-át, de voltak olyan megyék is (pl. Esztergom, Nógrád), amelyekben a kártétel közel 100%-os volt. A filoxéravész hatalmas veszteséget okozott a magyar szőlőbirtokosságnak. A válság mélypontja az 1890-es évek első felében...
A fuchsintól a tamarindig. Borhamisítás a békeidőkben | részletek
Szerző: Pálvölgyi Balázs A szűkebb értelemben vett borhamisítás alatt azt értjük, amikor a bort vizezték, megfestették vagy más néven, valótlan származási hely megjelölésével árusították. Tágabb értelemben szintén borhamisításként kezeljük az ún. borgyártást is, mely alatt a szőlő nélkül készített és borként eladott italok tömegtermelését értjük. Magyarországon a 19....
Krúdy Gyula a borról | részletek
Szerző: Draveczky Balázs Nagyon sok szépet, jót, hasznosat és szemet-lelket (nemegyszer torokbelsőt) melengetőt, gyönyörködtetőt leírtak már hazai boraink ismertetése, védelme és nemzetközi rangjának újra elfogadtatása érdekében. Krúdy Gyulát mint gasztronómiai irodalmunk legjelesebbjeinek egyikét illik közöttük is emlegetni. Idézzük is műveit, szentenciáit ma már akkor...
Vasutak, restik és a bor | részletek
Szerző: Majdán János A rossz szállítási lehetőségek évszázadokon át behatárolták a bortermelés növelésének lehetőségeit. A vasúti hálózat kiépülése új távlatokat nyitott a bortermelők és -kereskedők számára. A vasutak azonban nemcsak a szállítási kapacitás radikális emelésével járultak hozzá a bortermelés fejlesztéséhez. Az utasok az átszállások alkalmával, a vonatra...
vissza | 1 | 2 | 3 | 4 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Németh György
Egy költőnő három arca. Modern nő az ókorban: Szapphó - részletek
Szerző: Paczolay Péter
Machiavelli és a reneszánsz állam - részletek
Szerző: Petneki Áron
Séta a császárvárosban / A barokk Bécs - részletek
Szerző: Köpeczi Béla
A felvilágosodás Európája - részletek
Szerző: Gyarmati György
Kékcédulák 1947-ben. A visszaélések választása - részletek
Szerző: Veliky János
A forradalomtól irtózó reformerek - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek