2018. január 17.

Kincstár - 2003/1-2. szám

Fröccstörténelem | részletek
Szerző: Draveczky Balázs Dédszüleink a nyári hőségek idején még „vermelt fagyos”-sal (folyó, tó jegéből vágott jéggel) hűtött spriccert ittak. A gránicon inneni somogyi „kisváros”, Nagyatád jeles szülötte, Babay József mindig spriccert emleget novelláiban, regényeiben. Csak a millennium után, a 19–20. század fordulójának környékén kezdődött...
A filoxéravésztől a második világháborúig | részletek
Szerző: Égető Melinda A világháborút lezáró békeszerződés következtében mind a belső, mind a külső borpiac tragikus mértékben lecsökkent. Az elszakított területek nagyobbik része 1920-ig a központi vidékeken termett bor belső felvevőpiacát képezte. A megmaradt országrészen megtermelt mennyiség meghaladta a belső fogyasztás kétszeresét. Nyilvánvaló, hogy ebben a...
A magyar bortermelő lelki alkata | részletek
Szerző: Beck Tibor A két világháború közötti Magyarországon több kísérlet történt a magyarság nemzeti karakterének megrajzolására. Az erre irányuló törekvések a trianoni békediktátum okait kutató történetírás és publicisztika részei. A kor értelmisége a nemzetet ért tragédia egyik okaként a magyarság elhibázott politizálását jelölte meg. Az alapkérdés az volt, hogy...
A bor és a szerzetesek a középkorban | részletek
Szerző: Török József Az 1046-ban vértanúhalált szenvedett Szent Gellért püspökről az életrajzát tartalmazó nagylegenda azt írja, hogy „a monostornak egyházi gondozásában olyan buzgó volt, hogy nyári időben az Úr házába jéggel telt edényeket rakatott, s ezekben az Úr vérének átváltoztatásához palackokat őriztek a legjobb borral, amit csak találni lehetett. Mert azt...
A bor szemiotikája | részletek
Szerző: Balázs Géza A bor szemiotikájának, jeltanának nem lehetne jobb bevezetője, mint ez a mondás: Miért iszik a magyar ember? A színét látja, az ízét érzi, azért iszik, hogy a hangját is hallja! De honnan tudom, hogy ez a borra vonatkozik? Mert bort iszik a magyar ember. Sőt, bort iszik az úton járó, akár szegény, akár báró. A magyar ember tehát látja a bor színét,...
vissza | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szabó Dániel
Kitört az alkotmányosság. Választási láz 1869-ben - részletek
Szerző: Lukács Zs. Tibor
A revízió reménye. Az 1933-as négyhatalmi paktum és Magyarország - részletek
Szerző: Bodor Kata
Nők a művészetben - részletek
Szerző: Hahner Péter
Mata Hari - részletek
Szerző: Hahner Péter
François Furet, a forradalom történetírásának királya - részletek
Szerző: Horváth Emőke
Hitbér és jegyajándék. A királynéi hatalom a középkorban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek