2017. június 24.

Kincstár - 2003/1-2. szám

Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon | részletek
Szerző: Mezey Barna A bor jelentőségének változása a hétköznapokban és a gazdasági életben viszonylag pontosan nyomon követhető a rá vonatkozó törvényi szabályozás jelentkezésében. Természetesen a középkori és újkori dekrétumok és artikulusok vizsgálata arra nem adhat választ, hogy a jogéletben milyen szerepet töltött be a bor, hiszen a praxis nagyobbik része törvényi...
A szőlővédőszentek tisztelete | részletek
Szerző: Mód László-Simon András A szőlőhegy a magyar paraszti kultúrában nemcsak a szőlőművelés és a borkészítés helyszíne, hanem közösségi, társadalmi funkciója is figyelemre méltó. A szőlőhöz és borhoz kapcsolódó mágikus eljárásokon, rituális cselekedeteken kívül, amelyek a különböző természeti csapások és kártevők ellen védelmezték a termést, a múltban és a jelenben...
A soproni bor: a kékfrankos legendája | részletek
Szerző: Krisch András Amikor 1809. április 10-én kitört az újabb háború a napóleoni Franciaország és a Habsburg Birodalom között, Sopron polgárai még nem sejthették, hogy a francia seregek hamarosan elfoglalják városukat. A megszállás terhei mellett azonban a derék soproni bortermelők éppen a francia katonáknak köszönhetik legkiválóbb boruk nevét. Amikor a franciák bort...
A bikavér legendája | részletek
Szerző: Máté Andrea A bikavér igazi magyar vörösborféleség: nemes száraz vörösborfajta. Az előállítás módja szerint pedig több (minimum három) vörösborszőlő-fajta házasított borából készült borkülönlegesség. A fantázianév a vér vörös színét és a bika által jelképezett vad természeti erő képzetét egyesíti. A bikavér legendáját az is táplálja, hogy a bor születésének...
Porto és Tokaj | részletek
Szerző: H. Balázs Éva Porto és Tokaj, e két borvidék nagy keresletnek örvendő, exportálható borok névadója: említésük századok távolában, de ma is Portugáliát és Magyarországot idézi. Társadalom- és mentalitástörténeti szempontból komparációjuk talán bizonyos tanulságokat kínál. Az ipari forradalom kibontakozásának idején két, egymástól távol, de mindenesetre –...
vissza | 1 | 2 | 3 | 4 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Závodszky Géza
Vál­to­zá­sok és köl­csön­ha­tá­sok 1848 ta­va­szán - részletek
Szerző: Forrai Judit
A bujakór története - részletek
Szerző: Halász Péter
A moldvai csángó magyarok. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Batta András
Operettmonarchia - részletek
Szerző: Klaniczay Gábor
Európa közös gyökerei. Gondolatok Bronislaw Geremek új könyve kapcsán - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
Pesti nő a századfordulón - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek