2018. február 19.

2005/1.

A HÁBORÚ SÖTÉT ARCAI.
ADALÉKOK A II. VILÁGHÁBORÚ
MENTALITÁSTÖRTÉNETÉHEZ

Ungváry Krisztián:
A háború sötét arcai 

Ungváry Krisztián:
A német háborús bűncselekmények   

Ungváry Krisztián:
Magyar megszállók a Szovjetunióban.
A keleti fronton elkövetett magyar
háborús bűncselekmények
  
Ungváry Krisztián:
Gyilkosok, szemtanúk és tettestársak.
Holokauszt a keleti fronton 

Ungváry Krisztián:
Élet a megszállt területen  

Ungváry Krisztián:
A szovjet fegyveres erők viselkedése  

Ungváry Krisztián:
Dies irae. A
pokalipszis a Városmajorban, 1945. január 20. 

Stemlerné Balog Ilona:
Kivégzés kozák módra  

Dumitru Protase:
A dákoromán elmélet.
Dacia őslakossága a 2-6. században a romániai történetírás szemlélete szerint 

Kristó Gyula:
A vlach bevándorlás kezdetei a 12-13. századi Magyarországon 

Németh György:
A mesebeli Nagy Sándor 

Hahner Péter:
Napóleon és Washington.
Párhuzamos életrajzok 

Bodrogi Péter:
A Vaskorona Rend