2018. március 19.

2005/2-3.

KINCSES KOLOZSVÁR

Egyed Ákos-Kántor Lajos:
Kincses Kolozsvár 

Csetri Elek:
Kolozsvár népessége 

Asztalos Lajos:
Az ókori Napoca 

Asztalos Lajos:
A korai Kolozsvár 

Asztalos Lajos:
Kolozsmonosor 

Sipos Gábor:
A reformáció Kolozsvárott 

Jeney-Tóth Annamária:
A gyarapodó Kolozsvár.
Kézművesek a 16-17. századi kincses városban

Flóra Ágnes:
Ötvösök a kora újkori Kolozsvár közéletében 

Kovács Kiss Gyöngy:
Pletyka, pletykálkodás.
Becsületsértés, rágalmazás a fejedelemség kori Kolozsváron
- olvasható

Pakó László:
Igazságszolgáltatás Kolozsvárt.
Kolozsvár joghatóságának fejlődése a 16. század végéig 

Kovács Kiss Gyöngy:
A korcsomaház Kolozsváron 

Kiss András:
Fertályok és tizedek.
Kolozsvár településrendszere a 16. században 

Mihály Melinda:
Kolozsvár főtere 

Kiss András:
Legenda vagy történeti tény?
Bocskai és a kolozsvári hóstátiak 

Egyed Ákos:
A modern Kolozsvár születése.
A hosszú 19. század változásai 

Gaál György:
Egyetem Kolozsvárt 

Hámori Péter:
Trianon után.
A megfélemlített Kolozsvár 

Szabó Dezső:
Búcsú Kolozsvártól 

Kántor Lajos:
Város a Szamosnál.
Cs. Szabó László és a Kolozsvár-reneszánsz 

Gaal György:
Házsongárdi évszázadok.
Kis kolozsvári művelődéstörténet 

Murádin János Kristóf:
Kolozsváriak keresztútja az Urálban 1944-ben 

Gidó Attila:
A kolozsvári zsidóság sorsa 1944-ben 

Stefano Bottoni:
Az elveszett centrum.
Kolozsvár a második világháború után