2018. március 19.

2005/6.

TRIANON ÉS A REVÍZIÓ
MAGYAR IGAZSÁG, MAGYAR FÁJDALOM

Jeszenszky Géza:
Trianon.
Az önrendelkezési elv megcsúfolása 

Jeszenszky Géza:
A Csallóköz elvesztése.
Esettanulmány Trianon történetéhez 

Ormos Mária:
Trianon okairól 

Ablonczy Balázs:
A rezívió támogatói és vámszedői külföldön 

Mathew Caples:
Pax Hungarica.
Ottlik László Új-Hungária-koncepciója 

Janek István:
Az első bécsi döntés 

L. Balogh Béni:
A második bécsi döntés 

Illésfalvy Péter:
Atrocitások az 1940-es erdélyi bevonulás során 

Gál Mária:
A halál önkéntesei.
A Maniu-gárdisták rémtettei.
Magyarellenes atrocitások 1944 őszén Erdélyben 

Vekov Károly:
Perújrafelvétel.
A Wass Albert-ügy 

Szarka László:
Szláv nemzetállam kisebbségek nélkül.
A Beneš-dekrétumok 1945-ben 

Popély Árpád:
Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában, 1944-1945 

Romsics Ignác:
Magyar békeelképzelések, 1942-1947 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2005/2006 Történelem