2018. március 23.

2006/2-3.

HÁBORÚ A MODERN KORBAN

Baráth Magdolna:
Hruscsov titkos beszéde.
Az SZKP XX. kongresszusának zárt ülése  

Tálas Péter:
A modern háború  

Konok Péter:
Polgárháború Spanyolországban, 1936-1939 

Búr Gábor:
Háborúk Afrikában  

Tálas Péter:
A ruandai népirtás 

Szabó Éva Eszter:
Furkósbot és dollárdiplomácia.
Az Egyesült Államok Latin-Amerika-politikája a második világháború után 

Szabó Éva Eszter:
Gólok és golyók.
A salvadori-hondurasi futballháború, 1969 

Csicsmann László:
India és Pakisztán három háborúja 

Magyarics Tamás:
Illúziók fogságában.
Az amerikai hadviselés Vietnamban 

Kemenszky Ágnes:
A délszláv háborúk  

Paragi Beáta:
Az arab-izraeli háborúk  

Tálas Péter:
Az irreguláris hadviselés 

Tálas Péter:
A Terrorizmus  

Gazdag Ferenc:
Fegyveres konfliktusok és áldozataik, 1945-1995  

Szenes Zoltán:
A jövő háborúja.
Katonai kihívások a 21. század elején  

Szalontai Csaba:
Amiről a csontok mesélnek.
Lepra nyomai egy avar temetőben  

Nemere István:
Beneš, az ügynök.
Egy KGB-tábornok emlékei 

HÓNAPRÓL HÓNAPRA 1956. február-március 

Szakolczay Attila: 1956 - Tételvázlat 
Bartal Csaba-Bende lászó: Lövések a Vatikánban 
Poór János: H. Balázs Éva 

Online plusz:
Gazdag Ferenc: A válságkezelés technikái
Latmann Tamás: Háborús bűnök