2018. március 23.

2006/4.

ATOMKATASZTRÓFA: CSERNOBIL 1986.
A SZERZETESEK MISZTIKUS VILÁGA

Anno - Április 
NAP-TÁR - Május 

Balázs Bálint-Müller Rolf-Sipos Zoltán:
A csernobili tragédia
és a tájékoztatáspolitika csődje 

Várszegi Asztrik:
Pannonhalma.
A  szerzetesek misztikus világa 

Somorjai Ádám:
Bencések Magyarországon 
Regula oculorum 

Sághy Marianne:
Pannonhalma patrónusa: Szent Márton 

Bánkuti Gábor:
A szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, 1950 

Sághy Marianne:
A keresztény tökéletesség.
Aszkézis és kereszténység 

Sághy Marianne:
Remete Szent Antal 

Sághy Marianne:
Ora Et Labora!
Imádkozz és dolgozz!
Nursiai Szent Benedek 

Deák Viktória Hedvig:
Szent Domonkos és a prédikátorok rendje  

Sághy Marianne:
Isten Szegénykéje.
Assisi Szent Ferenc  

Hónapról hónapra, 1956. április 

KIÁLLÍTÁS Luxemburgi Zsigmond 

Szvitek Róbert József:
"Itt az írás, forgassátok!"
Hazatértek a sárospataki könyvek 

Online plusz: 
Véghsheő Tamás: Reformáltakból reformálók. Megújulás az újkorban
Rácz Miklós: Egy ismeretlen várrom. A sámsonházai Fejérkő
Hogyan terjedt a csernobili katasztrófából származó radioaktív porfelhő?
A sugárzás mérése