2018. február 18.

2007/1-2.

MÁSODIK TRIANON

Janek István:
Szlovák revíziós tervek, 1939-1945

G. Vass István:
Csalódott csehszlovákok

G. Vass István:
Amiről egy térkép árulkodik.
A csehszlovák revizionisták étvágya

Hornyák Árpád:
Péccsel és Baranyával.
Délszláv területi követelések, 1941-1947

L. Balogh Béni:
Az Antonescu-rezsim jövőképe.
Román békeelképzelések és lakosságcsere-tervek, 1940-1944

Olti Ágoston:
Erdély kulcsa: a kiugrás.
Románia, 1944-1947

Romsics Ignác:
A párizsi békeszerződés, 1947

Szakály Sándor:
Hol született Gyöngyösi?
Gyöngyösi János anyakönyvi lapja

Janek István:
Az érseki palota ablakából.
Mindszenty József a magyar ügy érdekében

Nagy Mihály Zoltán:
Márton Áron Csíksomlyón

Vincze Gábor:
Demeter Béla, 1910-1952

Stark Tamás:
Most jött el az ideje. 20. századi népvándorlás.
Kelet-Közép-Európa etnikai átrendeződése 1939 és 1949 között

Stark Tamás:
Status quo ante.
Magyar nemzetiségpolitika, 1938-1944

Stark Tamás:
A magyarországi németek sorsa, 1944-1949

László Péter:
Otthontalanok.
Visszaemlékezések a sváb-németek kitelepítésére Tolnából

Krisch András:
A hűség „jutalma”.
A németek elűzése Sopronból, 1946

Popély Árpád:
Felvidéki magyar tragédia.
Deportálás Csehországba

Kugler József:
Hej, a Kriván alatt, ott a szép világ…
A magyarországi szlovákok áttelepülése

Basics Beatrix:
Alsólendva

Végső István:
Hol áll most a Kasztner-vonat?

Péter Katalin:
Gazdagság a 17. században