2018. február 18.

2007/4-5.

ELITEK A HORTHY-KORSZAKBAN

Romsics Ignác:
Magyar miniszterelnökök, 1919-1945

Gyáni Gábor:
A felső 4000.
A társadalmi hierarchia csúcsán

Pogány Ágnes:
A Horthy-korszak vagyoni és jövedelmi elitje.
Jövedelmi viszonyok a két világháború közötti Magyarországon

Gergely Jenő:
Az egyházi elit, 1919-1944

Szakály Sándor:
A katonai elit Magyarországon, 1919-1945

Püski Levente:
Tekintély és közélet.
Arisztokrácia a Horhty-korszakban

Baji Etelka:
Az arisztokrácia utolsó fényképalbumából

Püski Levente:
A felsőház.
Az elitek gyűjtőhelye

Paksa Rudolf:
Elitcsere a nyilaskereszt jegyében.
A szélsőjobboldali koalíciós kormány 1944-1945-ben

Ablonczy Balázs:
Értelmiségiek, ideológusok, fellegjárók.
Portrék a Horthy-korszak szellemi elitjéből

Ablonczy Balázs:
A kitűnők.
A korszak kulturális kitüntetettjei

Ormos Mária:
Egy útitárs: Kozma Miklós

Tőkéczki László:
A nemzeti elit megújítása. Klebeslberg Kuno, az építő

Buda Attila:
Az irodalmi elit

Veress József:
Filmelit a Horhty-korszakban

Gazda István:
A tudományos és a műszaki elit a két világháború közötti Magyarországon

Szakály Sándor:
Egy elmaradt bevonulás.
Páger Antal felmentésének hiteles története

Barta Róbert:
Gróf Bethlen István politikai holdudvara

Ormos Mária:
Partnerek és ellenfelek.
Horthy Miklós útja a teljes magányig

Ablonczy Balázs:
Teleki társasága

Vonyó József:
Gömbös Gyula kapcsolati rendszere

Gyáni Gábor:
Chorin Ferenc személyi kapcsolatai