2018. február 19.

2012/11.

VOLKSBUND KONTRA HŰSÉGMOZGALOM

Sebők László:
A betelepítéstől a kitelepítésig.
A magyarországi németek századai

Veszprémy László:
A Német lovagrend Dél-Erdélyben

Pálffy Géza:
Német főtisztek a magyar protestantizmus szolgálatában

Fata Márta:
Svábok.
Német bevándorlás a 18. században

Gerhard Seewann:
Az újkori német betelepülés.
Az ígéret földje: Magyarország

Vitári Zsolt:
Haza a birodalomba.
A népi németek áttelepítése Németországba

Erdész Ádám:
Hűséggel a Hazához.
A magyarországi németek hűségmozgalma

Spannenberger Norbert:
Volksbund.
Hat év illúzió a magyarországi németek történetében

Kovács Zoltán András:
A Waffen-SS magyarországi önkéntesei

Márkus Beáta:
A német lakosság kényszermunkára hurcolása

Marchut Réka:
A magyarországi németek internálása

Rutsch Nóra:
A németség elűzése, 1945-1948

Grósz András - Schmidtmayer Csaba:
Sváb kislexikon

Gyáni Gábor:
Az antiszemitázó történész beszédmódja - tükörben