2018. február 19.

2012/12.

SZTÁLIN - NAGY PEREK

Kolontári Attila:
A forradalom felfalja gyermekeit
Hatalmi harcok a szovjet eliten belül a sztálini korszakban

Bertényi Iván:
A „Kossuth címer”

Hahner Péter:
Ki volt Talleyrand?

Hahner Péter:
Napoléon rendőrminisztere.
Joseph Fouché

Ungváry Krisztián:
Szálasi Ferenc, a frontkatona

Kahler Frigyes:
A munkástanácsok utóvédharca 1956

Tabuk nélkül.
Zsidóság és kommunizmus az 1945 utáni Magyarországon