2018. február 19.

2012/1-2.

MAGYARORSZÁG A MÉRLEGEN

Szovák Kornél:
A független királyság megteremtése
Szent István király és a magyar államalapítás

Béli Gábor:
Alapdokumentumok a magyar középkorból

Szende László:
Székesfehérvártól az Örök Városig
Luxemburgi Zsigmond. A király és császár

Fedeles Tamás:
Matthias rex Hungariae

Pálffy Géza:
Régi középhatalom egy új monarchiában
A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században

Oborni Teréz:
Kettős függésben
Az Erdélyi Fejedelemség állama

Pálffy Géza:
A magyarországi török uralom mérlege

Basics Beatrix:
Zrínyi kirohanása
Egy képtípus története

Mezey Barna:
Jogalkotás a 16-19. századi Magyarországon

Csorba László:
Dicső korszak lánglelkű alkotói

Estók János:
Úton a polgári jogállam felé

Romsics Ignác:
Az utolsó békeév.
Mérlegen a Horthy-korszak
A Horthy-korszak két évtizede

Basics Beatrix:
Mátyás kultusz a két világháború között

Horváth Attila:
A szocialista alkotmány
Az 1949. évi XX. törvény