2018. február 19.

2012/6.

ADÓK ÉS ADÓFIZETŐK

Németh István:
Hitler stílusa.
Neoklasszicizmus és gigantizmus.
Építészet a nemzetiszocialista Németországban

Tóth Csaba:
Mozaikok a magyar pénztörténetből

Homoki-Nagy Mária:
Adók és adófizetők

Béli Gábor:
Adók, adószerű bevételek az Árpád-korban

Weisz Boglárka:
Királyi jövedelmek az Anjou korban

Kenyeres István:
A Magyar Királyság jövedelmei és kiadásai
Hunyadi Mátyás és a Jagellók korában

Kenyeres István:
Pecunia nervus belli.
A háború alapja a pénz

Hegyi Klára:
Adóztatás a török hódoltságban

Oborni Teréz:
Adózás az Erdélyi Fejedelemségben

Szántay Antal:
Adók a 18. századi Magyarországon

Fónagy Zoltán:
Adózás 1848 előtt és után

Szabó István:
A polgári adórenszer megteremtése Magyarországon

Katona Attila:
Ebadó - kutyavilág.
Az ebek hozzájárulása Vas vármegye fejlődéséhez

Pogány Ágnes:
Adók Magyarországon a két világháború között

Ormos Mária:
A népszövetségi kölcsön, 1924.
Kis-Magyarország életre keltése