2018. február 19.

2012/8.

HORTHY ISTVÁN ÉLETE ÉS HALÁLA

Olasz Lajos:
Egy torzón maradt életút.
Horthy István

Magó Károly:
Legenda és valóság.
Horthy István főhadnagy halála.
Egy repülőbaleset felülvizsgálata

Szerencsés Károly:
Ingadozás nélkül?
Mozgások a magyar kommunista vezérkarban 1945-1956

Romsics Ignác:
A Kádár-korszak helye a 20. századi magyar történelemben

Rainer M. János:
Párhuzamok és keresztezések.
Nagy Imre és Kádár János

M. Kiss Sándor:
KÁDÁR

Németh István:
Az SS boszorkányai.
Boszorkánykutatás és okkultizmus a Harmadik Birodalomban

Sipos Levente:
Mérjünk azonos mércével!

Hajdu Tibor:
Tanácsköztársaság, 1919.
A Forradalmi Kormányzótanács személyi összetételéről

Jászi Oszkár:
A proletárdiktatúra

Gonda László:
Zsidók a polgári demokratikus forradalomban és a Tanácsköztársaságban

Erényi Tibor:
Az 1918-19-es forradalmak