2018. február 19.

2012/9-10.

AKTUÁLIS HORTHY-KÉP
TRIANON ÉS HOLOKAUSZT

Romsics Ignác:
Huszadik századi traumáink.
Trianon és a holokauszt

Barta Róbert:
Reflexiók és önreflexiók.
Horthy Miklós

Kerepeszki Róbert:
A magyar-német viszony jellemzői
és változásai a Horthy-korszak második felében

B. Stenge Csaba:
A magyar légierő 1938-1945 között

Oláh András Pál:
Amerikai légitámadások Magyarországon

Mohos Nándor:
Nehézbombázók bevetésen.
Az amerikai repülők egy tipikus napja

Romsics Ignác:
Bethleni konszolidáció - Klebelsbergi kultúrpolitika

Makkai Béla:
Klebelsberg nemzetpolitikai koncepciója a dualista korszakban

Ujváry Gábor:
Klebelsberg kulturális külpolitikája

Kovács Dávid:
Újkonzervativizmus és nemzetszemlélet:
Klebelsberg neonacionalizmusa

Miklós Péter:
Klebelsberg és a szegedi egyetem

Sarnyai Csaba Máté:
Ki gyakorolja a főkegyúri jogot?
Serédi Jusztinián prímási kinevezése

Tokéczki László:
Tőkebefektetés - befektetés az emberi tőkébe

Udvarhelyi Nándor:
Magyar szentek képtára a történelmi Magyarország északi kapujában

Bánkuti Gábor:
A Rákosi-korszak kórrajza