2018. április 23.

2013/12.

Romsics Ignác:
Bethlen István életpályája

Kerepeszki Róbert:
Bethlen István és az ABC
Az Antibolsevista Comité tevékenysége Bécsben

Püski Levente:
Stratégia és taktika
A bethleni politikai berendezkedés jellemzői

Zeidler Miklós:
Bethlen István és kora
Revíziós törekvések és külpolitika

Tomka Béla:
Felszálló ágban
Gazdasági rekonstrukció Magyarországon az első világháború után

Ablonczy Balázs:
Bethlen István erdélyisége

Ujváry Gábor:
A magyar kultúra aranykora
Bethlen István és Klebelsberg Kuno

Paksa Rudolf:
A numerus clausus módosítása, 1928

Gyáni Gábor:
Társadalom és szociálpolitika

Ungváry Krisztián:
A szociálpolitika etnicizálása

Tőkéczki László:
Bethlen István és a nagypolgárság