2018. február 19.

2013/2. különszám

Kubinyi András:
Perszonáluniók a késő középkori Közép-Európában

Pálosfalvi Tamás:
Az első Habsburgok a magyar trónon.
Albert és V. László

Hahner Péter:
V. Károly birodalma

Kovács Péter:
Ferdinánd főherceg és Magyarország

Barta Gábor:
A Sztambulba vezető út, 1526-1528.
A török-magyar szövetség és előzményei

Oborni Teréz:
Habsburg Ferdinánd harca a magyar trónért

Alfred Kohler:
Habsburgok és a Magyar Királyság osztrák szemmel

Ágoston Gábor:
Vetélkedő birodalmak.
Rivális ideológiák és propaganda a 16. század első felében

Oborni Teréz:
Erdély sorsa.
A bécsi udvar tervei Erdély visszaszerzésére, 1557-1564

Bessenyei József:
Vajon kinek a pártján?
A Habsburg-párti arisztokrácia kiformálódása

Pálffy Géza:
A magyar nemesség I. Ferdinánd király bécsi udvarában

Nyulásziné Straub Éva:
Címeradományozás I. Ferdinánd korában

Gecsényi Lajos:
Kereskedelempolitika a Habsburg hatalomváltás évtizedeiben

Szakály Ferenc:
Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában

Kenyeres István:
A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja