2018. április 23.

2013/6.

SZENT ISTVÁN NYOMÁBAN

Bertényi Iván:
Királykoronázások és temetések
Székesfehérváron

Tóth Endre:
A koronázási ékszerek

Hahner Péter:
Koronázóvárosok Európában

Rácz Piroska:
Szent István ereklyéi

Zsoldos Attila:
Fehérvár az Árpád-korban

Tóth Sándor László:
A koronázóváros elfoglalása, 1543
Az oszmán hódoltság és a szulejmáni várháborúk kezdetei

Hermann Róbert:
Két felkelés Fehérvárott, 1848-1849

Csurgai Horváth József:
Gróf Zichy Jenő
A hazai iparfejlesztés apostola

Lengyel Beatrix:
Egy fehérvári főrend - Gróf Széchenyi Viktor

Ujváry Gábor:
Klebelsberg, Hóman, Szekfű és Gerevich
Székesfehérvár és a magyar kultúrpolitika a 20. század első felében

Csurgay Horváth Gergely:
A Szent István-emlékév Székesfehérvárott, 1938

Mózessy Gergely:
Székesfehérvár egyházi ünnepei 1938-ban

Mózessy Gergely:
Székesfehérvár puritán püspöke: Prohászka Ottokár

Kerepeszki Róbert:
A Vitézi Rend

Gärtner Petra:
Az 1938-ban kialakított székesfehérvári Romkert

Molnos Péter:
Egy festő diplomáciai szolgálatban
Aba-Novák "politikus" képei

Mózessy Gergely:
Nyilasok fogságában
Shvoy Lajos katolikus püspök elhurcolása

HÁBORÚS EMÉKEK:
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök visszaemlékezése

Kovács Péter:
A Bory-vár