2018. február 18.

2013/7.

Romsics Ignác:
Bethlen Gábor pró és kontra
Erdély legdicsőbb fejedelme
avagy a török Porta vazallusa? 1. 2.

Szőllősy Gábor:
Kis magyar lótörténelem 1. 2. 3.

Estók János:
Széchenyi és a lódolga

Tarján M. Tamás:
Sándor Móric
Az ördöglovas

Tarján M. Tamás:
A Sándor-album

Marton Melinda:
Csekonics József
A magyar lótenyésztés megalapozója

Ságvári György:
Katonalovak
A lovas fegyvernem a Monarchiában